Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Mogelijk vragen wij een borg voor de uitgifte van de kamersleutel van € 150,00. Deze betaalt u contant, of u kunt een autorisatie van uw creditcard achterlaten, ter garantie. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Op de tweepersoons kamers zijn maximaal 2 personen toegestaan. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen à € 10,00 per nacht. Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.
 • In geval van onregelmatigheden zoals calamiteiten en overtredingen van de huisregels, zijn onze (beveiligings)medewerkers bevoegd om zonder voorafgaande toestemming de hotelkamers te betreden. Bij het inschakelen van politie kunnen wij politieambtenaren ook toestemming verlenen de kamer te betreden.
 • Bij het overtreden van de huisregels kunnen wij u een boete opleggen van €150,00

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (dit geldt ook voor lachgas). Bij overtreding schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken/ vapen in het gehele gebouw. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 150,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,- aan u doorbelasten. Tevens berekenen wij een boete à €150,- voor het afplakken en/of onklaar maken van de brandmelder. (Op de balkons en de terrassen mag wel gerookt worden)
 • Moedwillig eigendommen van het hotel te beschadigen, vernielen of ontvreemden. Dit leidt tot aansprakelijkstelling voor de reparatie- of vernieuwingskosten, onmiddellijke verwijdering en/of aangifte bij de politie.
 • Meer personen op de kamer te laten verblijven dan het toegestane aantal.
 • Op de hotelkamer bezoek te ontvangen.
 • Het ontvangen van personen op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • Kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti en rozenblaadjes, zijn niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel. Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.

Reglement suites:

 • Te roken/ vapen in het gehele gebouw. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 150,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,- aan u doorbelasten. Tevens berekenen wij een boete à €150,- voor het afplakken en/of onklaar maken van de brandmelder.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti en rozenblaadjes, zijn niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Op deze kamer zijn maximaal 2 personen toegestaan. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen à € 10,00 per nacht. Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Mogelijk vragen wij een borg voor de uitgifte van de kamersleutel van € 150,00. Deze betaalt u contant, of u kunt een autorisatie van uw creditcard achterlaten, ter garantie. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten.
 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (dit geldt ook voor lachgas). Bij overtreding schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.

Plaatsing Alert List

 • Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Van der Valk hotel Zwolle zich het recht voor om u voor een bepaalde termijn op de Alert List en / of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk Exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan (indien mogelijk) een schriftelijke notificatie.

Privacy

 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van “het niet naleven van ons huisreglement” en indien nodig uw kamer te ontruimen en u uit het hotel te verwijderen; In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Van der Valk Hotel Zwolle.